-دکتر بهاره مرادیان متخصص زنان و زایمان و نازایی
-مدرک دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
-مدرک تخصص زنان و زایمان و نازایی در سال ۹۷ از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دارای بورد تخصصی زنان و زایمان
-مدرک تکمیلی لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
-مدرک تکمیلی درمان دارویی نازایی وIUI از دانشگاه علوم پزشکی ایران
-مدرک تکمیلی جراحی و زیبایی زنان از بیوکر اروپا
-مدرک تزریق فیلر و بوتاکس از جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

IMG_2804

-دکتر بهاره مرادیان متخصص زنان و زایمان و نازایی
-مدرک دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
-مدرک تخصص زنان و زایمان و نازایی در سال ۹۷ از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دارای بورد تخصصی زنان و زایمان
-مدرک تکمیلی لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
-مدرک تکمیلی درمان دارویی نازایی وIUI از دانشگاه علوم پزشکی ایران
-مدرک تکمیلی جراحی و زیبایی زنان از بیوکر اروپا
-مدرک تزریق فیلر و بوتاکس از جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی